PROFESJONALNE SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE

OFERTA

I. PODNOSZENIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ KONSTRUKCJI

1. Zabezpieczenie konstrukcji stalowych

a) na pożary wg krzywej celulozowej ( standardowe )

b) na pożary wg krzywej węglowodorowej

c) na pożary wg krzywej węglowodorowej z "jet fire" i "bleve"

2. Zabezpieczenie konstrukcji żelbetowych

3. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianych

II. ZABEZPIECZENIA INSTALACYJNE

1. przejścia instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych

2. wykonywanie kanałów kablowych i zabezpieczenia tras kablowych

3. wykonywanie samonośnych kanałów wentylacyjnych

4. obudowa kanałów wentylacyjnych

5. obudowa szachtów instalacyjnych

III. SYSTEMY ODDYMIANIA

1) grawitacyjne

2) nadciśnieniowe

3) podciśnieniowe

IV. WYDZIELENIA POŻAROWE

1) systemy ścian działowych

2) oddzielenia p.poż. w zabudowie g-k i cementowych

3) zabezpieczenie stropów na działanie ognia od dołu i od góry

4) przeciwpożarowe drzwi i przegrody stałe

a) drewniane i drewniano-szklane

b) drzwi i przegrody stałe aluminiowe i aluminiowo-szklane

c) drzwi i przegrody stałe stalowe i stalowo-szklane

5) przeciwpożarowe bramy

6) przeciwpożarowe rolety okienne - MARC-K

V. DYLATACJE

1) ścienne

2) stropowe

3) połączenia ścian z dachem

VI. INSTALACJE HYDRANTOWE

1) wewnętrzne,

2) zewnętrzne

3) pomiary