PROFESJONALNE SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE

Zakład Zabezpieczeń Przeciwpożarowych STANPOŻ Grzegorz Staniak już od blisko dwudziestu lat dba o bezpieczeństwo pożarowe budynków biurowych, usługowych oraz obiektów użyteczności publicznej.

Nasza firma to rodzinne przedsięwzięcie. Stawiamy na wiedzę, doświadczenie i profesjonalizm. Dlatego ufają nam najwięksi.

Przejścia przeciwpożarowe to wymóg i skuteczna ochrona budynku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w polskim prawie, przejścia przeciwpożarowe wymagane są w budynkach, dla których zostały wyodrębnione zostały strefy pożarowe. Dotyczy to budynków mieszkalnych, zamieszkania wielorodzinnego, użyteczności publicznej, produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich. W budynkach tych przejścia przeciwpożarowe dla instalacji technicznych – w tym rur, przewodów, przechodzących przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych pomiędzy poszczególnymi strefami pożarowymi – muszą spełniać określone parametry nośności, szczelności oraz izolacyjności ogniowej. Celem jest wyeliminowanie zagrożenia powstania pożaru, a w przypadku jego wystąpienia zmniejszenie rozprzestrzeniania się ognia.

Bezpieczeństwo w czasie zagrożenia zapewniają systemy oddymiania

Systemy oddymiania mają istotne znaczenie w ochronie przeciwpożarowej budynków. Ich zastosowanie jest kluczowe dla zwiększenia bezpieczeństwa ludzi oraz sprawnego przeprowadzenia akcji gaśniczej w obiektach, w których doszło do zagrożenia pożarowego. Systemy oddymiania w szybki i skuteczny sposób eliminują gazy pożarowe, usuwają dym, toksyczne produkty oraz gorące powietrze z pomieszczeń budynku objętego ogniem. Ich działanie oparte jest o system współpracujących ze sobą urządzeń, które w momencie wybuchu pożaru otwierają klapy lub okna oddymiające.

Systemy przeciwpożarowe wykrywają i eliminują ogień

Systemy przeciwpożarowe, czyli systemy sygnalizacji przeciwpożarowej są jednym z najważniejszych i podstawowych elementów chroniących ludzi i mienie przed ogniem. Zamontowane w budynkach są gwarantem bezpieczeństwa. Wykrywają pożar we wczesnej jego fazie i zapobiegają jego rozprzestrzenianiu. Systemy przeciwpożarowe działają w oparciu o detektory ognia, które wysyłają sygnał do centrali sterującej, uruchamiającej system gaśniczy. Niektóre mają również połączenie ze strażą pożarną, zapewniając w ten sposób szybką interwencję jednostek ratowniczo-gaśniczych.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków ustawowym wymogiem

Zabezpieczenie przeciwpożarowe ma na celu zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, zapewnienie sił i środków do jego zwalczania oraz umożliwienie prowadzenie działań ratowniczych. Wobec tego, zgodnie z przepisami, konieczne jest:

  • przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
  • wyposażenie budynku w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
  • zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
  • zapewnienie osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji;
  • przygotowanie budynku do prowadzenia akcji ratowniczej;
  • zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
  • ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.


Warto dodać, że stosowanie się do wymogów w zakresie zabezpieczenia pożarowego odpowiednio chroni przed pożarem i działaniami ognia, jest również podstawą do odbioru inwestycji, a także stanowi ważny element ubezpieczenia budynku.