PROFESJONALNE SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE

Przejścia przeciwpożarowe – wymóg dla Twojego budynku


Przejścia przeciwpożarowe w budynkach służą ochronie przed ogniem oraz zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. O ich skuteczności decyduje jakość użytych materiałów, a także wysoki standard wykonawstwa poparty doświadczeniem i wiedzą. Firma STANPOŻ łączy te rzeczy, zapewniając bezpieczeństwo pożarowe budynków na najwyższym poziomie.


Przejścia przeciwpożarowe muszą spełniać kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej

Przejścia przeciwpożarowe w elementach oddzielenia pożarowego, czyli w ścianach i stropach, pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi powinny mieć odpowiednią klasę odporności ogniowej, wymaganą dla tych elementów. Przejścia przeciwpożarowe wykonywane są w odpowiednich technologiach z użyciem ognioodpornych materiałów dla jednego lub kilku rodzajów instalacji. 

Istnieje wiele rodzajów przejść przeciwpożarowych dla instalacji elektrycznych. W tym celu można zastosować poduszki ogniochronne, które robione są z włókna szklanego, a wypełniane paskami z wełny mineralnej. Innym sposobem jest obudowanie kabli płytami z wełny mineralnej. Konstrukcję tę maluje się farbami ogniochronnymi, a uszczelnia wełną i masami szpachlowymi. Innym sposobem jest wykorzystanie prostokątnych metalowych skrzynek, wypełnionych płytkami z materiału pęczniejącego. Przejścia elektryczne można zabezpieczyć piankami lub zaprawami ogniochronnymi. Do zabezpieczenia przejść kabli służą również modułowe dławiki kablowe, wykonane z ramy lub kilku ram, w których znajdują się gumowe moduły kablowe. W biernej ochronie przeciwpożarowej zastosowanie mają ponadto bloczki ogniochronne, które w kontakcie z ogniem pęcznieją. Bloczki te stosuje się w połączeniu z masą ogniochronną, która służy do wypełniania szczelin między kablami.


Przejścia przeciwpożarowe dla instalacji sanitarnych powinny być wykonane w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się pożaru. Przejścia rur niepalnych – z miedzi, stali czy żeliwa – wymagają zabezpieczenia ogniochronnymi materiałami izolującymi, takimi jak wełna mineralna. Same rury powleka się pęczniejącą farbą ogniochronną. Z kolei w celu ochrony przeciwpożarowej przejść rur palnych stosuje się kasety ochronne, pęczniejące opaski ogniochronne i pęczniejące masy uszczelniające.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami: „Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone
przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej (EI), wymaganej dla oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych, bądź też wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające”. W tym przypadku doskonale sprawdzają się samonośne kanały wentylacyjne, których niewątpliwą zaletą jest grubość ścianki kanału, jak również możliwość budowy kanałów trójstronnych lub dwustronnych przy wykorzystaniu oddzieleń pożarowych, czyli ścian i stropów.

Szachty instalacyjne i wentylacyjne zwykle przechodzą przez wszystkie kondygnacje obiektu, co w sytuacji zagrożenia pożarowego powoduje przenoszenie się ognia lub dymu z jednej kondygnacji budynku na drugą. Dlatego też obudowa ww. pionów wymaga zastosowania materiałów o wysokiej ognioodporności. Zalecanymi materiałami dla przejść przeciwpożarowych szacht instalacyjnych i wentylacyjnych, które spełniają wymogi dotyczące bezpieczeństwa ogniowego są m.in. płyty gipsowe zbrojone włóknem szklanym lub płyty gipsowo-kartonowe o odpowiednich klasach szczelności i izolacyjności ogniowej. Obudowy szacht instalacyjnych i wentylacyjnych zapewniają również ochronę akustyczną.